Upplands Energiutredningar
Print

Energibesiktningar, energideklarationer och energiutredningar av villor, flerbostadshus och lokaler i Uppsala, Enköping, Bålsta samt även Söderhamn och inom en 4 mils radie från dessa orter.

 

Upplands Energiutredningar utför energideklarationer av i huvudsak villor och flerfamiljshus samt affärs- och kontorslokaler. I mån av tid utförs energiutredningar av byggnader och industribehov samt projektering av VVS- och andra energirelaterade anläggningar.

 

Vi erbjuder fastighetsägaren att samla in uppgifter om energiförbrukningen från dennes byggnader och att sammanställa dem. Fastighetsägarens/förvaltarens medverkan är därvid väsentlig. En besiktning på plats görs normalt. Efter jämförelser med likvärdiga jämngamla byggnader skall det sedan bedömas hur fastighetens energibehov är i relation till likvärdiga byggnader. Resultatet inrapporteras till Boverket och utgör underlaget till energideklarationen och det synliga beviset på att energideklaration har gjorts; "Lappen i trappen"

 

Vi lämnar förslag på åtgärder som minskar energianvändningen och de beräknade kostnaderna för dessa åtgärder.

 
Copyright © 2018 Upplands Energiutredningar. All Rights Reserved.
 

Samarbetspartner

Vi samarbetar med Ackurat Projekt Byggnadskonsult, där vi gör energibesiktningen och de gör byggnadsbesiktningen. http://www.ackuratprojekt.se/